חיפוש

איך למחוק רישום פלילי בצבא?

בישראל מתבצע רישום פלילי של כל פתיחת תיק במשטרת ישראל בשל חשד לביצוע עבירה פלילית שדורשת חקירה. במידה והתיק נסגר מסיבה של "חוסר אשמה", הרישום בגינו נמחק. במידה והתיק נסגר מעילות אחרות או שהוא הגיע לכתב אישום – הרישום הפלילי יישאר, ויש לו השלכות על חייו של האדם שעליו הוא רשום. במאמר זה נרחיב מעט על מחיקת רישום פלילי על עבירה בשירות הצבאי ולפני השירות הצבאי.  

 

מחיקה של רישום פלילי ללא הרשעה

מחיקת הרישום הפלילי היא הליך שונה לחלוטין כשמדובר על מקרים של סגירת התיק ללא הגשת כתב אישום והכרעת דין ללא הרשעה, לעומת מקרים של הרשעה בבית משפט. בכדי למחוק את הרישום הפלילי של אדם שלא הורשע, יש לפנות במכתב מפורט אל הרשות התובעת שסגרה את התיק (המשטרה או הפרקליטות) ובו לציין את הסיבות שבגינן יש לשנות את עילת סגירת התיק מחוסר בראיות או חוסר בעניין לציבור – לחוסר אשמה.

במידה והבקשה לא תתקבל, ניתן להגיש ערעור. לאחר קבלת הבקשה, הרישום הפלילי יימחק ויהיה זמין רק לגופים מעטים כמו שב"כ או משטרת ישראל. ניתן להגיש את הבקשה למחיקה בצורה עצמאית או על ידי עורך דין מייצג, שגם יעזור לכם לנסח את הבקשה בצורה טובה יותר, ולהוסיף לה את כל המסמכים הרלוונטיים.

 

מחיקת רישום פלילי שכולל הרשעה בעבירה

במקרים של הרשעה על ידי בית המשפט בביצוע עבירה פלילית לאחר משפט שנערך בנושא, בכדי למחוק את הרישום הפלילי יש לפנות אל נשיא המדינה בבקשה מיוחדת. לנשיא המדינה יש את הסמכות למחוק או לקצר את הזמן של הרישום הפלילי מסיבות שונות.

בהחלטתו הוא לוקח בחשבון את ההמלצות של גורמים שונים שקשורים לתיק, וכמו כן את מצבו הרפואי של המבקש, את הזמן שעבר מאז ביצוע העבירה, את הגיל שבו היא בוצעה ועוד שיקולים רבים ושונים.

 

מחיקת או קיצור של הרישום הפלילי במהלך השירות הצבאי

הסיכוי לקבל מחיקה של הרישום הפלילי גם במצב של אי הרשעה וגם במצב של הרשעה, הוא גדול יותר בעת השירות הצבאי. הגדלת הסיכוי למחיקה של רישום פלילי בצבא נובעת מכך שהשירות הצבאי הוא עדות לשיקום של האדם שמבקש את המחיקה. ברישום הפנייה אל הרשות החוקרת או אל הנשיא, יש לציין את השירות הצבאי של המבקש.

בנוסף לכך, הנשיא יקבל את חוות הדעת של הפרקליטות הצבאית ושל גורמים שונים בצה"ל, ויתחשב בחוות דעת אלה בשאלת מתן החנינה.

 

מחיקה של רישום פלילי בצבא – סיכום

מחיקת רישום פלילי במדינת ישראל יכולה לעזור למבקש לשקם את חייו ולהתקדם מעבר לעבירה שביצע בעבר. בכדי למחוק רישום פלילי יש לפנות אל המשטרה, הפרקליטות או אל נשיא המדינה. שירות צבאי שבוצע בלי בעיות מיוחדות, יכול להוות עילה נוספת למחיקת הרישום על ידי נשיא המדינה.

רישום פלילי בצבא

אולי תאהבו גם את